กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลาน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ๒๕67

อ่านต่อ »