องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง ร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหมื่นขุนวัง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

โดยนายจักรพันธุ์  สอนงาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

คณะผู้บริหาร  ตลอดจนเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

ร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหมื่นขุนวัง ประจำปี 2566

ในวันที่  21  ธันวาคม  2566  ณ บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชด

Admin Tawang