ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง

เลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

โทรศัพท์ 044-558967,สายตรงผู้บริหารท้องถิ่น : 0818765920

[email protected]

[email protected]

 

mungmee